Môi giới kinh doanh

Dành cho người mua và người bán

Chúng tôi có hơn 25 năm kinh nghiệm trong môi giới kinh doanh đại diện cho người mua và người bán. Từ thỏa thuận mua tài sản hoặc cổ phiếu, chúng tôi hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các gói chuyển nhượng cho thuê, sắp xếp cho vay tài chính, tuân thủ chuyển nhượng bán hàng loạt, đàm phán không cạnh tranh, chương trình đào tạo và chuyển đổi, quản lý ký quỹ và dịch vụ thanh toán kinh doanh.

Địa chỉ nhà

Văn phòng công ty

438 N. Frederick Avenue, #450 Gaithersburg, MD 20877

Nhận sự chỉ dẫn

Giờ hành chính: M-F 9:30 - 6:00 PM 

Văn phòng Frederick

14 W Patrick Street, #210

Frederick, MD, 21701

Nhận sự chỉ dẫn

đường dẫn nhanh

Giờ hành chính: M-F 9:00 - 5:00 PM 

Tiếp xúc

Email: cteam@capstarco.com

Điện thoại: 301.738.7777

Kết nối

  • Google Places - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

WeChat

© 2019 CapStar Commercial Realty