Bán hàng đầu tư

Chuyên môn trong mọi khía cạnh

Cho dù tập trung vào việc định vị hoặc xử lý căn hộ nhiều gia đình, trung tâm mua sắm, bán lẻ, tòa nhà văn phòng, kho công nghiệp hay đất đai, đội ngũ của chúng tôi có chuyên môn về vốn hóa và phân tích rủi ro, khả thi tài chính, nghiên cứu nhân khẩu học, tỷ lệ hoàn vốn nội bộ và phân tích trang web .

 

Chúng tôi dành tài nguyên và hiểu biết sâu sắc để đảm bảo tài sản của bạn mang lại lợi nhuận tối đa.