Đối tác kinh doanh

Kế toán

(301) 652-9100

Luật sư

Lawrence Shulman

Donald Rogers

Larry Gandal  

Mark Simon

(301) 230-5201

(301) 230-5202

(301) 230-5203

(301) 590-9300

Kiến trúc sư

Henry Harrell

(301) 588-4800

Dịch vụ năng lượng

Rich Nunn

(301) 482-0025

Bảo hiểm

Alan Meltzer

(301) 581-7300

Khả năng lãnh đạo

Esther Newman

(301) 881-3333

Địa chỉ nhà

Văn phòng công ty

438 N. Frederick Avenue, #450 Gaithersburg, MD 20877

Nhận sự chỉ dẫn

Giờ hành chính: M-F 9:30 - 6:00 PM 

Văn phòng Frederick

14 W Patrick Street, #210

Frederick, MD, 21701

Nhận sự chỉ dẫn

đường dẫn nhanh

Giờ hành chính: M-F 9:00 - 5:00 PM 

Tiếp xúc

Email: cteam@capstarco.com

Điện thoại: 301.738.7777

Kết nối

  • Google Places - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

WeChat

© 2019 CapStar Commercial Realty