Cho thuê tài sản

thương mại

Một mạng lưới mạnh mẽ của các chuyên gia khu vực

Chúng tôi lấp đầy chỗ trống với người thuê chất lượng theo giá thị trường để nâng cao giá trị tài sản. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm tiếp thị thư trực tiếp rộng rãi thông qua cơ sở dữ liệu người thuê độc quyền và mạng lưới môi giới và tiếp thị web.

Địa chỉ nhà

Văn phòng công ty

438 N. Frederick Avenue, #450 Gaithersburg, MD 20877

Nhận sự chỉ dẫn

Giờ hành chính: M-F 9:30 - 6:00 PM 

Văn phòng Frederick

14 W Patrick Street, #210

Frederick, MD, 21701

Nhận sự chỉ dẫn

đường dẫn nhanh

Giờ hành chính: M-F 9:00 - 5:00 PM 

Tiếp xúc

Email: cteam@capstarco.com

Điện thoại: 301.738.7777

Kết nối

  • Google Places - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

WeChat

© 2019 CapStar Commercial Realty