top of page

Đại diện chủ nhà và người thuê nhà

Chúng tôi ở đây vì bạn

Để hỗ trợ Chủ nhà và Người thuê nhà, chúng tôi xác định các cấu trúc cho thuê tốt nhất trong khung thời gian cần thiết và hoàn thành giao dịch một cách chuyên nghiệp. Chúng tôi tham gia thông qua toàn bộ giao dịch cho thuê, bao gồm đàm phán cho thuê mới, gia hạn hợp đồng thuê, tái cấu trúc, cho thuê lại và chấm dứt hợp đồng thuê. Chúng tôi cũng hỗ trợ sắp xếp các dịch vụ bổ sung bao gồm xem xét cho thuê, dịch vụ định cư, thiết kế kiến trúc và xây dựng. Chúng tôi đã thiết lập một mạng lưới mạnh mẽ các chuyên gia khu vực trong các ngành nghề này để giải quyết các nhu cầu của khách hàng.

bottom of page