Tư vấn

Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn

Cơ cấu tư vấn của chúng tôi được thiết kế cho các nhu cầu cụ thể của khách hàng. Chúng tôi cam kết đáp ứng các mục tiêu của khách hàng của chúng tôi trong một thời gian liền mạch và minh bạch. Chúng tôi cung cấp tư vấn về các vấn đề như Phân tích tài sản thương mại, Tư vấn đầu tư, Khuyến nghị về cấu trúc thỏa thuận bán hàng, Tư vấn đàm phán, Giải quyết tranh chấp và Phân tích cho thuê lại.

Địa chỉ nhà

Văn phòng công ty

438 N. Frederick Avenue, #450 Gaithersburg, MD 20877

Nhận sự chỉ dẫn

Giờ hành chính: M-F 9:30 - 6:00 PM 

Văn phòng Frederick

14 W Patrick Street, #210

Frederick, MD, 21701

Nhận sự chỉ dẫn

đường dẫn nhanh

Giờ hành chính: M-F 9:00 - 5:00 PM 

Tiếp xúc

Email: cteam@capstarco.com

Điện thoại: 301.738.7777

Kết nối

  • Google Places - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

WeChat

© 2019 CapStar Commercial Realty